Dybbøl Børnehus
 

Legestuen

 

En af dagplejernes arbejdsopgaver er, at deltage i legestuen, mindst en gang hver 14 dag. Gerne en gang i ugen

Der er stor forskel på de fysiske rammer i de forskellige legestuer, og derfor foregår legestuen på lige så mange forskellige måder.

Formålet med legestuen er at børnene bliver trygge ved de fysiske rammer og at de lærer "flyverne" at kende. 

Børnene møder et pædagogisk læringsmiljø, hvor de lærer flere forskellige dagplejere at kende, kan skabe nye ven­skaber på tværs af degplejerne, opleve at være i en større børnegruppe, mulighed for aldersopdelte aktiviteter, tryghed ved samme legestue, og forskellige voksne som rollemodel.

Der kan være tidspunkter, ved fx indkøring af børn, at det ikke er hensigtsmæssigt at deltage i legestuen.  

De fysiske rammer er afgørende for om der er heldags eller halvdagsgrupper.