Dybbøl Børnehus
 

Dybbøl Børnehus

Et hus hvor der er plads til at være barn.

Til at lege, lære, udvikle sig og til at være nysgerrig.

Et hus hvor vi vægter fællesskab og de gode venskaber.

Vi bestræber os på at være en attraktiv dannelses-, udviklings- og læringsinstitution i Sønderborg kommune. Vi arbejder på, at børnene bliver robuste til at mestre eget liv.  

  

Størrelse og beliggenhed

Dybbøl Børnehus er normeret til 128 børn i alderen 0-6 år. Vi har plads til 24 vuggebørn og 80 børnehavebørn.  (vuggebørn tæller dobbelt i en normering)

Vi ligger midt i et naturskønt område, tæt ved skov og strand. Samt 2 min. fra motorvejen.

Vi har en stor legeplads med mulighed for mange udendørs aktiviteter.

Dybbøl Børnehus er kommunal, men bygningerne ejes af Boligforeningen B42.

 

Dagens rytme 

Klokken 6.30 åbner Dybbøl Børnehus.

·         Vi er i fællesrummet, hvor der er mulighed for at spise medbragt morgenmad frem til kl. 7.15 for dem der ønsker det. Vi servere mælk.

·         Klokken 7.30 går børnene på deres stuer.

·         I løbet af formiddagen er der forskellige planlagte aktiviteter. Vuggebørnene spiser formiddagsmad kl. 9.00

·         Legepladsen er et aktivt uderum for børnene også om formiddagen, men efter frokost er både børn og personale på legepladsen.

·         Omkring kl.11.00 spiser alle børnene deres mad. Enten ude eller inde afhængig af vejret. Vuggebørn får varm og kold mad fra Fru Hansens Kælder.

·         Om eftermiddagen spises den medbragte frugt, børnene leger på stuerne, der læses historier, spilles brætspil, digitale spil eller andre aktiviteter. Sidst på eftermiddagen ryddes der op. 

·         Kl.16.00 og til børnehaven lukker, samles alle på blå stue. 

Goddag og Farvel

Børn og forældre skal altid hilse på et personale, både når de kommer og når de går. Så vidt det er muligt, gerne et personale fra barnets egen gruppe, for at vi ved, hvem vi har sagt goddag og farvel til og fordi det er vigtigt at børnene føler sig velkommen og set.

Vi registrerer børnene i et skema, så vi har et overblik over, hvem der er kommet og gået, det er af sikkerhedsmæssige hensyn, men også for at have et overblik. 

Modtagelse af nye børn. 

Når vi ved der begynder nye børn, sender vi et velkomstbrev, eller har har telfoniske kontakt. 

Familien inviteres til et besøg i afdelingen. Her viser vi rundt, informere om afdelingens hverdag og traditioner, praktiske informationer om skiftetøj, måltider, middagssøvn, hilser på børn og perosonale, især på den stue stue hvor barnet skal være. 

Det er vigtigt at barnet føler sig trygt fra starten, så vi opfordrer til, at I som forældre, tager jer god tid i starten og giver barnet korte dage, så det bliver en positv oplevelse for barnet og forældre at begynde i afdelingen. 

Hvad skal børnene have med hver dag

  • Formiddagsmad til vuggebørn
  • Madpakke
  • Frugt
  • Drikkedunk
  • Skiftetøj
  • Der serveres mælk til madpakken, og ellers har børnene adgang til vand hele dagen. Hver stue har deres eget køleskab, hvor madpakken opbevares til den skal spises. Alle børnehavebørn skal have en drikkedunk med, som de kan drikke af i løbet af dagen.

Skiftetøj

Det er vigtigt at børnene hver dag har skiftetøj, regntøj, gummistøvler, flyverdragter, termotøj m.m. med. Ekstra undertøj, hvis der sker et lille uheld.

Det er en stor hjælp når der er navn i barnets tøj og sko.

Hygiejne

Risikoen for smitte er altid større, hvor der færdes mange mennesker, derfor er vi meget opmærksomme på, at børnene får vasket hænder efter toiletbesøg. Ligeledes inden der spises mad. Vi opfordrer til at I, som forældre, også er opmærksomme på at børnene lærer at vaske hænder.

 

 

Sygdom

Syge børn skal have ekstra omsorg og pleje og helst af deres nærmeste. Syge børn kan oftest ikke indgå i dagligdagens aktiviteter og de kan videregive sygdom til andre børn. Derfor må syge børn ikke komme i huset. Er I i tvivl, er I velkommen til at kontakte os. Hvis barnet bliver syg når det er her i huset, vil vi kontakte jer, så barnet kan blive afhentet.    
Vi vil meget gerne have besked, hvis barnet får en børnesygdom, lus eller børnesår.

 

 

Medicin

Hvis jeres barn har brug for at få medicin i løbet af dagen, kan vi tilbyde at give det. Det er dog jer som forældre der har det endelige ansvar. Medicin skal være i original emballage og altid mærkes med barnets fulde navn og afleveres til personalet på den gruppe, hvor barnet går.

 

Fødselsdage

Børnenes fødselsdag er en særlig dag, som vi selvfølgelig fejrer på gruppen eller hjemme hos jer. Det aftales med personalet. Vuggebørn fejres i vuggestuen.
Vi hejser flaget, synger fødselsdagssang, og barnet får en lille gave, som de andre børn har været med til at lave.
Vi opfordrer til, at tænke i ”sunde fødselsdage” og minimer sukkerforbruget. Og huske på, at det er fejringen af børnene og det at kunne vise sit værelse og sit legetøj frem, der er det vigtigt. Eller det at synge en sang og få en gave og være i centrum der kan være nok til at gøre dagen speciel.

 

 

Barnets bog:

Hvert barn får en mappe når de begynder. Deri kommer billeder, tegninger, historier om små hændelser, som dokumenterer tiden i institutionen. Mappen bruges som afskedsgave når barnet meldes ud.                       

 

På tur

Vi tager ofte på tur i nærmiljøet med børnene. Det er vigtigt at børnene har praktisk tøj på og at madpakken er i papir, gerne en sammenklappet mad, det er lettere for børnene at håndtere.

 

Sovebørn

De yngste børnehavebørn har mulighed for at få en middagssøvn. Et personale lægger børnene, og når de er faldet til ro forlader vedkommende rummet. Der bliver jævnligt kigget til børnene mens de sover. Vuggebørnene har mulighed for at sove både om formiddagen og over middag. De yngste sover udenfor i barnevogne og krybber. De ældste sover indenfor på madrasser.

 

Legetøj Børnene må gerne have legetøj med i Børnehaven, men vi tager ikke ansvar for legetøjet, hvis det enten går i stykker eller bliver væk.

 

Billeder:

Vi tager en del billeder af børnene ved mange forskellige lejligheder som f.eks. diverse aktiviteter, ture ud af huset, fødselsdage, hverdagssituationer m.m. De billeder vi tager, kan I se på Nembarn. I skal give tilladelse til, at billeder af Jeres barn, må lægges på Nembarn, første gang I logger Jer ind på siden.

Vi vil gerne opfordre Jer til, at de billeder og evt. film, som bliver lagt ud på intranettet er til privat brug, og ikke offentliggøres på sider som f.eks. Facebook, Twitter, You Tube m.m. 

 

Vores værdier

Vi arbejder ud fra kommunens grundlæggende værdier: Dialog, Anerkendelse, Samarbejde og Engagement både i forældre-og personalesamarbejdet.

Vi stræber efter at være:

-       Nærværende voksne der skaber tryghed, omsorg og genkendelige rammer for det enkelte barn.

-       Tydelige voksne, som er rollemodeller, så børnene tilegner sig de sociale spilleregler og lærer at respektere hinanden.

-       Faglige voksne som vægter fordybelse, således at børnene tilbydes relevante aktiviteter og i fællesskab med voksne undres og forbliver nysgerrige.

Vi styrker børnenes sociale færdigheder, ved at hjælpe med til at skabe gode relationer mellem børnene, samt tilbyde dem forskellige fællesskaber. Det handler også om dannelse, at børnene, ved at have gode og tydelige rollemodeller, også lærer hvordan man begår sig.

Vi går på opdagelse i det der lykkes og udveksler de bedste erfaringer og oplevelser. Ved at fokusere på det positive, vil børnene få oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået.

 

 

 

Forældresamtaler

Der vil være forældresamtaler ca. 3 mdr. efter opstart og kort tid inden barnet skal i skole. Der vil være tilbud om samtale når barnet er flyttet stue. I 3 måneders samtalen fortælles der gensidigt om, hvordan starten er gået. Der vil blive fortalt om almen trivsel, hvordan barnet opleves socialt, motorisk og sprogligt m.m. Pædagogen vil fortælle om, hvordan arbejdet med børnene altid er med udgangspunkt i legen og på børnenes betingelser og med henblik på fællesskaber.

I forbindelse med den første forældresamtale vil I blive introduceret til et program, Hjernen og hjertet, som personalet arbejder med. I vil blive bedt om at udfylde en dialogprofil, som der vil blive taget udgangspunkt i for snakken.

Der vil selvfølgelig altid være mulighed for at afholde flere samtaler, hvis enten forældrene eller pædagogerne finder det nødvendigt. 

 

Forældresamarbejde

Vi ønsker, at I som forældre skal føle jer trygge ved at aflevere jeres barn i Dybbøl Børnehus. Vi samarbejder åbent og ærligt, ud fra vores værdier og ønsket om at være i tæt dialog med jer om udvikling og trivsel vedr. jeres barn. Vores forventninger til jer:

At I læser informationer og holder jer orienteret via børnehavens intranet Nem Barn. Udfylder kartotekskort og fuldmagter i Nem Barn.

At I giver besked når jeres barn er fraværende pga. af sygdom/fridage/ferie.

At I overholder tidspunkter, som meldes ud på Nembarn.

At I samarbejder om de pædagogiske opgaver der kan blive stillet evt. i forbindelse med et læreplanstema.

At I så vidt muligt deltager ved forældrearrangementer.

At I generelt følger de henstillinger som er beskrevet i denne folder og det som løbende kan komme til.

At I ved tvivl eller uenighed går i dialog med os.

At I sørger for jeres barn har skiftetøj og tøj med, der hører til årstiden.

At der er navn i alt tøj og fodtøj.

At jeres barn har en drikkedunk med navn på.

At jeres barn har en rygsæk, der er til at have med, når vi er på tur. Vi anbefaler en der sidder godt på barnet, evt. med en clickordning foran. 

 

Tværfagligt samarbejde

Sundhedsplejersken: Vi modtager et skrift fra sundhedsplejersken, hvis det er aftalt med jer forældre, hvor der er oplyst om barnets trivsel.

Dagplejen: Vi samarbejder med dagplejen for, at gøre overgangen fra dagpleje til børnehave, så tryg for barnet som muligt. Der aftales besøg med børn og dagplejer i børnehaven. Derudover kommer dagplejerne og dagplejebørnene, på vores legeplads så ofte de har tid og lyst.

Dybbølskolen og Dybbøl SFO: Vi samarbejder med Dybbølskolen og SFO`en omkring indskolingen og har en række aktiviteter for de kommende skolebørn. Vi gør vores til, at sikre en tryg overgang fra børnehave til SFO og skole.

 

Samarbejdspartnere: Vi har forskellige samarbejdspartnere, vi kan gøre brug af i arbejdet med at sikre jeres barn den bedst mulige udvikling. I den forbindelse er der mulighed for at hente hjælp og rådgivning hos:

Sundhedsplejerske

Fysioterapeut, ergoterapeut

Psykolog

Talehørekonsulent

Inklusionsteamet

Socialrådgivere

Er der er brug for én af ovenstående, vil det altid ske i et samarbejde med jer forældre.

 

Vores forældreråd

Vi afholder ét årligt fælles forældremøde i 3. kvartal, hvor der også er valg til forældrerådet. I den forbindelse tager vi et aktuelt emne op, der kan være indbudt en foredragsholder udefra, eller der orienteres/drøftes emner i forbindelse med dagligdagen.

Forældrerådet består af en formand, næstformand, 3 medlemmer, 2 Suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter og daglig pædagogisk leder.

Forældrerådsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og suppleanter 1 år.

Suppleanter deltager i forældrerådsmøderne, men uden stemmeret.

På vores hjemmeside kan man se, hvem der pt sidder i forældrerådet.

I vores dagtilbudsområde er der en fællesforældrebestyrelse, hvor formanden for de enkelte forældreråd og en medarbejder er repræsenteret.

 

 

Personale:

Leder

Tina Breuning Richelsen

M 27 90 02 48, mail trih@sonderborg.dk

 

Lilla, Vugge:   27 90 46 21

Pædagog, Lotte Bramvel Christensen

Pædagog, Mette Spile

Medhjælper og køkken ass. Anette Rønnov

 

 

Orange:          27 90 46 20

Pædagog, Betina Bernholm Müller

Pau, Tine Simonsen Nissen 

Pau, Tina Dreier Jørgensen

 

Grøn stue      27 90 03 88

Pædagog, Hanne Lindegaard

Pædagog Lene Koch

Stud, Moska Basharyar

 

Blå stue         27 90 41 85

Pædagog, Vera Thomsen

Pædagog, Pia Fløe Kelm Boytang

Medhjælper, Dorthe Gloy

 

Gul stue         27 90 41 87

Pædagog, Puk Holm Madsen

Pædagog, Jannie Blavnsfeldt

Pædagog, Annette Petersen

 

Rød stue        27 90 41 84

Pædagog, Liz Petersen

Pædagog, Rikke Petersen

Medhjælper, Mia Holm Madsen