Dybbøl Børnehus
 

Den gode historie.

Den gode historie

 

I Dybbøl Børnehus bestræber vi os på, at leve op til Dagtilbud Dybbøl/Sundeveds vision om at være en attraktiv Dannelses- udviklings- og -læringsinstitution i Sønderborg Kommune.

 

Link: http://sonderborgkommune.dk/borger/dagtilbudsomraade-dybboelsundeved

 

 

Vi har for Dagtilbuddet en fælles mission om, at udvikle barnet til at blive robust til at mestre eget liv.

Link: http://sonderborgkommune.dk/borger/robuste-boern-mestrer-eget-liv

 

 

Vi arbejder efter Dagtilbudsloven ud fra målsatte læreplanstemaer:

·         Sprog

·         Sociale kompetencer

·         Personlige kompetencer

·         Naturen og naturfænomener

·         Krop og bevægelse

·         Kulturelle udtryksformer

 

Via læreplanstemaerne tilrettelægges målrettede pædagogiske aktiviteter, som tager udgangspunkt i det enkelte barn og den konkrete børnegruppe.

 

Vi har i Dagtilbuddet udarbejdet særlige strategier, som vi følger i vores pædagogiske arbejde, indenfor emnerne: Inklusion, sundhed, motorik, IT, sprog og for arbejdet med kommende skolebørn.

Strategiplaner kan læses på Dagtilbuddets hjemmeside: http://sonderborgkommune.dk/strategier-dagtilbud-dybboel-sundeved

 

 

På denne side http://nemboern.sonderborgkommune.dk/FrontEnd.aspx?id=364241 kan I læse et udvalg af ”gode historier”, som alle beskriver de mangfoldige aktiviteter, der iværksættes for, at udvikle børnene til at mestre eget liv og for at være en attraktiv dannelses- udviklings- og læringsinstitution.

 

Ved at klikke på de forskellige måneder kommer månedens historie frem.

God læselyst.