Dybbøl Børnehus
 

Vejledning til forældre udarbejdet af forældre.

Bilag
En vejledning af forældre til forældre

På forældremødet i september 2017 tog alle afdelinger i dagtilbud Dybbøl/Sundeved og Nybøl Børnehus udgangspunkt i samme emne: ”Hvordan forældre kan blive en ekstra ressource for børnenes fællesskab?”
Målet for aftenen var, at undersøge hvordan forældre kan blive en ekstra ressource til gavn for børnenes fællesskab, med henblik på at få udarbejdet en vejledning om en fælles forståelse og bevidsthed om at handle inkluderende.
Forældre i alle afdelinger kom med mange gode konstruktive bud, som har kvalificeret den udarbejdede vejledning ”En vejledning af forældre til forældre”. Vejledningen indeholder mange konstruktive tiltag, som kan anvendes til, hvordan I støtter jeres barn bedst muligt til at være og have en god ven, så jeres barn får tilegnet sig kompetencer og får den robusthed der skal til, for at mestre eget liv.